waarom een bewonersgroep

Een bewonersgroep of woongemeenschap heeft voordelen. Het houdt je scherp en actief, je hoort er bij. Je kunt langer en prettiger zelfstandig wonen en de kans op vereenzaming is minimaal. Je woont veilig in onderlinge verbondenheid. Een bewonersgroep is niet voor iedereen geschikt. Het moet een bewuste, weloverwogen keuze zijn. Met behoud van zelfstandigheid en privacy kies je voor een lidmaatschap van een groep.

Een bewonersgroep kan ook spanningen opleveren. Spanningen die te maken hebben met tegenstellingen tussen eigen mening en een groepsbesluit, tussen je eigen gang gaan en je een beetje aanpassen, tussen onverdraagzaamheid en tolerantie. Wonen in een woongemeenschap is meer een uitdaging en een avontuur dan een rustig “onder de pannen zijn”.

Onze bewonersgroep functioneert volgens afspraken die door onszelf als groep gemaakt worden en waaraan alle leden zich committeren. Op de website van de landelijke Vereniging groepswonen, LVGO vind je veel lezenswaardigs over het wonen in een bewonersgroep, zie www.LVGO.nl

Belangrijk is dat een toekomstige bewoner het idee van een bewonersgroep ziet zitten. In een kennismakingsgesprek worden verwachtingen over en weer uitgesproken. Bewoners vormen samen een vereniging. Er zijn eventueel gezamenlijke activiteiten zonder verplichting maar er is wel bereidheid tot wederzijdse hulp en saamhorigheid.

Je haalt wat, maar je brengt ook wat als je gaat wonen in een bewonersgroep. We streven naar een gemêleerde groep met betrekking tot leeftijd, man-vrouwverhouding, samenlevingsvormen, inkomen en afkomst. We willen graag gebruik maken van talenten van de toekomstige bewoners. De een heeft verstand van cijfers, een ander is goed in PR-zaken. We gaan samen het avontuur aan.

terug