waarom een bewonersgroep

Een bewonersgroep of woongemeenschap heeft voordelen. Het houdt je scherp en actief, je hoort er bij. Je kunt langer en prettiger zelfstandig wonen en de kans op vereenzaming is minimaal. Je woont veilig in onderlinge verbondenheid. Een bewonersgroep is niet voor iedereen geschikt. Het moet een bewuste, weloverwogen keuze zijn. Met behoud van zelfstandigheid en privacy kies je voor een lidmaatschap van een groep.

Een bewonersgroep kan ook spanningen opleveren. Spanningen die te maken hebben met tegenstellingen tussen eigen mening en een groepsbesluit, tussen je eigen gang gaan en je een beetje aanpassen, tussen onverdraagzaamheid en tolerantie. Wonen in een woongemeenschap is meer een uitdaging en een avontuur dan een rustig “onder de pannen zijn”.

   

Onze bewonersgroep functioneert volgens afspraken die door onszelf als groep gemaakt worden en waaraan alle leden zich committeren. Op de website van de landelijke Vereniging groepswonen, LVGO vind je veel lezenswaardigs over het wonen in een bewonersgroep, zie www.LVGO.nl

Als toekomstige bewoners kiezen we voor het wonen in een bewonersgroep. We vormen een Vereniging van Eigenaren en gaan in de komende maanden een huishoudelijk reglement samenstellen.  

Je haalt wat, maar je brengt ook wat als je gaat wonen in een bewonersgroep.

We hebben een fijne gemêleerde groep qua leeftijd, man-vrouwverhouding, samenlevingsvormen, inkomen en afkomst. We hebben in de afgelopen twee jaar gemerkt dat er veel talenten zijn onder onze toekomstige buren. We haebben een deskundige bouwcommissie die het ontwerpen van het gebouw en alles wat er bij hoort goed in de gaten houdt, onze financiele commissie heeft niet alleen verstand van cijfers, maar zorgde ook dat de notariszaken op orde kwamen. Een groep denkt vast na over de tuin en weer anderen zorgen voor gezellige bijeenkomsten, excursies en uitjes (zoals dit boottochtje), zodat we elkaar ook niet vergaderend leren kennen.

We hebben allemaal zin in dit avontuur.

Tijdens een tweedaagse in een Nivonhuis ontdekken we weer eens hoe leuk samen koken en eten is.

 

 

 

 

 

  Bij het 1ste vloermomentje op 22 december stoppen we onze wensen in een fles die vervolgens in de fundamenten onder onze gezamenlijke huiskamer begraven.

   

 

 

 

terug