Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

We bouwen op basis van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Een paar jaar geleden verscheen de ministeriële nota “Oud en zelfstandig in 2030. Aangepast REISadvies” waarin gestimuleerd wordt dat ouderen zelfstandig andere vormen van wonen gaan organiseren.

Bij CPO houd je als groep de regie in handen. De woningen kunnen meer naar eigen inzicht en op maat worden gerealiseerd. Het vraagt veel inzet van alle toekomstige bewoners en van ingehuurde deskundigen in de vorm van een procesbegeleider, een bouwkundige, een financieel specialist e.d. Er kan gebruik worden gemaakt van de deskundigheid in de groep zelf, zowel bij ontwerp als bij realisatie. Dat is afhankelijk van de samenstelling van de groep. Het instellen van commissies/werkgroepen kan ieders talent tot zijn recht laten komen en zorgt voor werkverdeling. De participatie van de leden is van belang voor de besluitvorming en het draagvlak en om de betrokkenheid binnen het project en de sociale omgeving te versterken.

De CPO treedt op als een kopersvereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

terug