verenigingsstructuur

De algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging.

Op dit moment is het bestuur belast met de sturende en uitvoerende taken. Een aantal uitvoerende taken zijn overgeheveld naar werkgroepen. Bijvoorbeeld naar een financiële werkgroep, een ontwerp- en bouwcommissie, een tuincommissie en een werkgroep sociaal. Er zijn  contacten met derden, b.v. met architect, constructeur, een energieadviseur, installatatiebedrijf en vooral het bouwbedrijf.

Sinds eind 2021 is er een bouwteam opgestart waaraan alle professionals deelnemen. Onze bouwtoezichthouder organiseert dit bouwteam.  Twee leden van de bouwcie Grijs & Groen participeren in het bouwteam namens de andere leden.

Het gehele proces werd tot start bouw begeleid door onze ervaren procesbegeleider Katja van der Valk van BuildingCommunity. Bestuur en procesbegeleider komen regelmatig bij elkaar. De ledenvergadering toetst en beslist over de voorstellen. We hanteren bij onze besluitvorming de consentmethode.

“Alleen ga je sneller, met een groep kom je verder!”

Deelnemers vergaderen twee-maandelijks in de ALV. Vanwege corona gebeurde dat in de afgelopen jaren vaak via zoom. Tegenwoordig wisselen we tweewekelijkse zoomvergaderingen af met live ontmoetingen.                                            

Bij het passeren bij de notaris in oktober 2022 is er een Vereniging van Eigenaren opgericht waarbij de eigenaren naast hun eigen woning ook het gedeeld eigendom en recht op gebruik hebben van de gemeenschappelijke ruimten.

Het VVE-bestuur zal in 2024 steeds meer de taken van het bestuur van Grijs & Groen overnemen.

   

  

terug