verenigingsstructuur

De algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging.

Op dit moment is het bestuur belast met de sturende en uitvoerende taken. Een aantal uitvoerende taken zijn overgeheveld naar werkgroepen. Bijvoorbeeld naar een financiële werkgroep, een ontwerp- en bouwcommissie en een werkgroep sociaal. Er zijn  contacten met derden, b.v. met de architect en de gemeente. Binnenkort ook met adviseurs b.v. op het gebied van energie en constructie.

Het gehele proces wordt begeleid door een ervaren professionele procesbegeleider. Bestuur en procesbegeleider komen regelmatig bij elkaar. De ledenvergadering toetst en beslist over de voorstellen.

Deelnemers vergaderen twee-maandelijks in de ALV. Vanwege corona gebeurt dat al de hele winter via zoom. Hier worden besluiten genomen.                                   Geïnteresseerden worden uitgenodigd op een kennismakingszoom waar ze worden geïnformeerd over het project.

Na realisatie van ons complex wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht waarbij de eigenaren naast hun eigen woning ook het gedeeld eigendom en recht op gebruik hebben van de gemeenschappelijke ruimten.

terug