Hoe gaat ons project er uit zien

Er is een bouwcommissie gevormd en we werken samen met onze projectbegeleidster Katja van der Valk van Buildingcommunity en onze architect Maartje van den Berg van Blossom Architecture, een Plan van eisen. In onze visie hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd. Inmiddels krijgen we als toekomstige bewoners steeds duidelijker hoe we straks echt willen wonen. Alle bewoners hebben hierover al individuele gesprekken gevoerd met de architect.

We zijn op dit moment, eind mei 2021, aan het eind van de schetsontwerpfase. De gemeente zal de eerste toetsing doen,  waarna onze architect met het echte ontwerpen kan beginnen.

Het gaat in elk geval om twee gelaagde gebouwen met 11 appartementen van verschillende afmetingen tussen de 80 en 120 m2. De twee naast elkaar liggende kavels hebben een gezamenlijke afmeting van ca. 2000 m2. Er is een lift naar de appartementen op de verdieping.

Een gemeenschappelijke ruimte voor ontmoetingen vinden we een belangrijk onderdeel van onze bewonersgroep. Daarnaast een logeerruimte, een gezamenlijke fietsen-, hobby- en gereedschapsschuur. De tuin is voor gemeenschappelijk gebruik, hoewel ieder ook zijn eigen terrasje of balkon krijgt.

Ons project ligt in het hart van de nieuwe wijk Olstergaard. Uitgangspunt is, dat bij de bouw het aspect duurzaamheid een belangrijke rol heeft (of speelt). We onderzoeken of het mogelijk is helemaal in hout te bouwen. zie de aflevering van Tegenlicht over houtbouw.

We hebben in november tijdens een workshop van onze project-ondersteunster Katja van der Valk de eerste stappen van de ontwerpfase gedaan. Hieruit is een beeldkwaliteitsplan ontstaan. Het is belangrijk dat elke bewoner binnen de gezamenlijk gekozen kaders uiteindelijk zoveel mogelijk zijn/haar eigen indeling in de woning kan maken. In de komende tijd voert elke bewoner een gesprek met de architect over de gewenste plattegrond van zijn/haar woning.