welkom

Bewonersgroep Grijs en Groen Wonen bestaat uit een kleine groep mensen die in 2019 samen met andere toekomstige bewoners enthousiast heeft meegedaan aan het ontwikkelen van het woningbouwplan Olstergaard, een nieuwe wijk aan de zuidrand van Olst.                                                     Olstergaard wordt een uniek toekomstbestendig woongebied van ca. 73 kavels, waarin een natuurinclusief ontwerp, circulair bouwen en tal van duurzaamheidsmaatregelen centraal staan.                                                                Zie gemeentelijke website: https://wonen.olst-wijhe.nl/olstergaard 

kijken naar ons nieuwe plekje

Grijs en Groen Wonen wil in 2021/2022 een kleinschalig woonproject voor actieve 50 plussers realiseren in de Olstergaard. We hebben twee naast elkaar liggende kavels in het plan gereserveerd waarop we twee woongebouwen willen realiseren  bestaande uit twee verdiepingen voor totaal 10 à 12 wooneenheden, variërend in grootte van 80 tot 120 m2. Er is een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en tuin. Hout en andere natuurlijke materialen zullen in onze huizen de boventoon voeren. We willen een licht en energieneutraal gebouw realiseren door gebruik van goede isolatie, van duurzame materialen en van energiezuinige verwarmings- en ventilatiesystemen. We bouwen als CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). De toekomstige bewoners hebben vanaf het begin de regie bij de planontwikkeling en de indeling van hun appartement.

Als Grijs en Groen Wonen gaan we een bewonersgroep of woongemeenschap vormen met behoud van zelfstandigheid en privacy.

We hopen na de zomer van 2021 te starten met de bouw. Op dit moment is er nog plaats in onze bewonersgroep. Met aspirantbewoners hebben wij in klein verband een kennismakingsgesprek.

Belangstelling? Vul het contactformulier in of mail naar: grijsengroenwonen@gmail.com

Goed nabuurschap is ons motto. Naar elkaar omzien, er voor elkaar zijn bij tegenslag, maar vooral ook bij mooie momenten.

voorjaar 2020