De wijk Olstergaard

Olstergaard is niet zomaar een wijk, het is dé wijk voor de toekomst. Een groene wijk waar mensen, dieren en planten in hun omgeving opgaan. Waar volop aandacht is voor het klimaat, de natuur en de gezondheid van de nieuwe bewoners. De openbare ruimte en de woningen worden natuurinclusief en circulair.

Grijs en Groen Wonen was vanaf het begin in dit proces deelnemer. Zo maakten we al vroeg kennis met onze nieuwe buren. Gezamenlijk met andere toekomstige wijkbewoners zijn wensen en verwachtingen uitgesproken en door de gemeente in een plan verwerkt.  De wijk wordt met alle nieuwe bewoners verder ingericht. (bron: gemeente Olst/Wijhe) zie de site https://wonen.olst-wijhe.nl/olstergaard

G & G komt in het hart van de wijk.

De Gemeente maakte een spoorboekje voor de hele wijk Olstergaard waar wij ons ook aan te houden hebben. Zie bovengenoemde site. Het plan biedt ruimte voor circa 73 woningen. Het bestemmingsplan is inmiddels goedgekeurd. De vereniging Grijs en Groen Wonen heeft een reserveringsovereenkomst met de gemeente Olst-Wijhe voor de naast elkaar liggende kavels 11 en 12; samen ca. 2000 m

De gemeente faciliteert de toekomstige bewoners. Kennis en ervaring over bouwen, materialen, proces e.d. worden daarbij uitgewisseld. Voor de zomer van 2021 is de grond bouwrijp gemaakt. Helaas moesten er veel grote bomen (populieren en wilgen) worden gekapt. Het stratenplan is klaar.