haalbaarheidsonderzoek

Het project Grijs en Groen Wonen heeft inmiddels de initiatieffase afgesloten. Er is een vereniging (rechtspersoon), een visie, een locatie, een reserveringsovereenkomst met de gemeente en een professionele projectbegeleider van Buildingcommunity. Nu zijn wij toe aan een toets op de haalbaarheid: aspirant deelnemers doorlopen een 10-stappenplan, waarna men lid kan worden. 

In de komende maanden dienen wij de volgende zaken op orde te krijgen:

  • er zijn voldoende kredietwaardige deelnemers;
  • de kostenverdelingsafspraken zijn helder;
  • er is een goede verhouding tussen kosten en waarde waarmee het project financierbaar is bij een bank;
  • projectbegroting en liquiditeitsplan zijn volledig en inzichtelijk;
  • opdrachten aan externen, architect, aannemer, koopcontracten en afspraken met deelnemers en gemeente zijn helder en staan goed op schrift;
  • de planning, taakverdeling en organisatie zijn duidelijk waardoor er intern geen conflicten ontstaan en de aansturing van het project helder en transparant is;
  • er is door de gemeente Olst-Wijhe een omgevingsvergunning verleend.