haalbaarheid

Het project Grijs en Groen Wonen heeft begin 2021 de initiatieffase afgesloten. De SO-fase (Schetsontwerp) is voor de zomer 2021 ingediend bij de gemeente Olst/Wijhe en in oktober is het VO (Voorlopig ontwerp)  ingediend. Begin januari 2022 is het DO (Definitief ontwerp) ingediend. In de zomer van 2022 werd de vergunning door de gemeente verleend.

Er is een vereniging (rechtspersoon), een visie, een locatie en een koopovereenkomst van de grond met de gemeente Olst/Wijhe, een aanneemovereenkomst is getekend en sinds oktober 2022 is er een Vereniging Van Eigenaren. 

   

In de afgelopen jaren hebben wij de volgende zaken op orde gekregen:

 • De bewonersgroep is compleet sinds januari 2022.
 • Alle bewoners hebben de plattegrond van hun woning samen met de architect naar wens vastgesteld.
 • Er is een energieconcept vastgesteld.
 • We hebben definitieve keuzes voor constructief materiaal gemaakt.
 • Projectbegroting en liquiditeitsplan zijn volledig en inzichtelijk; Door de sterk gestegen bouwkosten is onze begroting bijgesteld en er zijn enkele bezuinigingen doorgevoerd.
 • De kostenverdelingsafspraken zijn helder en op orde.
 • Er is een bouwcalculatie uitgevoerd en op grond daarvan heeft de aannemer een offerte uitgebracht en die is inmiddels geaccepteerd.
 • opdrachten aan externen, architect, aannemer, koopcontracten en afspraken met deelnemers en gemeente zijn gemaakt en staan goed op schrift.
 • de planning, taakverdeling en organisatie zijn duidelijk waardoor er intern geen conflicten ontstaan en de aansturing van het project helder en transparant is.
 • De besluitvorming binnen de Algemene leden Vergadering (ALV) gaat via de konsentmethode.
 • Er is een waardebepaling verricht door een onpartijdig makelaar. Er is een goede verhouding tussen kosten en waarde gebleken waarmee het project financierbaar is gebleken bij een bank; 
 • Door de gemeente Olst-Wijhe is in de zomer van 2022 een omgevingsvergunning verstrekt.
 • Alle leden hebben begin augustus 2022 een aanneemovereenkomst en een koopcontract getekend. 
 • Daarna heeft iedereen een keuken, vloer en sanitair uitgezocht. 
 • In oktober 2022 passeerden we bij de notaris en ontstond een Vereniging Van Eigenaren. 
 • Start bouw was begin november 2022.
 • In november 2023 zijn alle appartementen opgeleverd!
 • Een maand later zijn op twee na alle huishoudens in hun woning getrokken.