haalbaarheidsonderzoek

Het project Grijs en Groen Wonen heeft inmiddels de initiatieffase  afgesloten. De SO-fase (Schetsontwerp) is ingediend bij de gemeente Olst/Wijhe. Er is een vereniging (rechtspersoon), een visie, een locatie, een reserveringsovereenkomst met de gemeente en een professionele projectbegeleider van Buildingcommunity. De deelnemers hebben een een 10-stappenplan doorlopen en zijn inmiddels allemaal lid geworden. Op dit moment zijn er voldoende kredietwaardige deelnemers;

In de komende maanden dienen wij de volgende zaken op orde te krijgen:

  • we gaan verder met de VO-fase (voorlopig ontwerp) en de DO-fase (Definitief ontwerp).
  • de kostenverdelingsafspraken zijn helder;
  • er is een goede verhouding tussen kosten en waarde waarmee het project financierbaar is bij een bank;
  • projectbegroting en liquiditeitsplan zijn volledig en inzichtelijk;
  • opdrachten aan externen, architect, aannemer, koopcontracten en afspraken met deelnemers en gemeente zijn helder en staan goed op schrift;
  • de planning, taakverdeling en organisatie zijn duidelijk waardoor er intern geen conflicten ontstaan en de aansturing van het project helder en transparant is;
  • er is door de gemeente Olst-Wijhe een omgevingsvergunning verleend.