Bouwmogelijkheden en woonsferen

We citeren hieronder uit de gemeentelijke nota:

Olstergaard is verdeeld in drie woonvelden met elk een eigen sfeer en karakter die passen in de omgeving. De verschillen tussen de woonsferen zijn de uitstraling en grootte van de woningen, erfafscheidingen en beplanting en de mate van vrijheid in materialisatie, positionering en vorm van de woningen. Hierna staan ze kort omschreven. De uitgebreide uitwerking hiervan vind je in het spoorboekje Olstergaard op de website van de gemeente Olst-Wijhe. website

“Natuurlijk voedselrijk”

Grijs en Groen Wonen gaat bouwen in het thema “Natuurlijk voedselrijk”.                                     In het woonveld natuurlijk voedselrijk is ruimte voor grotere bouwvolumes (van het kleinschalig gestapelde CPO-project Grijs en Groen) en individuele woningen. Dit deel van Olstergaard sluit aan op de sfeer van het erf en de tuin van boerderij ‘t Hooge. Er wordt nieuw leven geblazen in de voedselrijke geschiedenis van dit stukje Olstergaard.  Hier ontstaat het gevoel van een boomgaard tussen de grote bestaande bomen. Jouw woning is vrij van vorm en kenmerkt zich b.v. door beplanting op het dak of beplanting tegen de gevel en door het gebruik van natuurlijke materialen. Hierbij passen lichte kleuren die ervoor zorgen dat de woningen en het groen in elkaar opgaan. Jouw privé-tuin is ingericht met een moestuin, fruitbomen, bessenstruiken, eetbare klimmers en druivenranken. Dit eetbare karakter is doorgetrokken in de erfafscheiding die bestaat uit fruithagen, fruitstruiken of snoeiafval uit de tuin”.

Duurzaamheid en Circulair

In Olstergaard woon je circulair, natuurinclusief en aardgasloos.    Dit doe je samen met je buren. Voordat je het weet leg je samen een smart grid aan of doe je mee aan de bouw van een gezamenlijke buurtschuur. Eén van de pijlers van Olstergaard is circulair bouwen. We leggen als gemeente de openbare ruimte circulair aan. We starten met de aanleg van de riolering en wegen voor het bouwverkeer.