stappen tot lidmaatschap

Algemene ledenvergaderingen en informatiebijeenkomsten in coronatijd

Aspirant deelnemers doorlopen een aantal stappen voor ze volledig deelnemer zijn. Daarvoor hebben we samen een 10-stappenplan ontwikkeld.

Je woont o.a. een aantal ledenvergaderingen bij en je laat vervolgens een krediettoets uitvoeren. Belangrijk is vooral dat het van beide kanten klikt; we worden buren en gaan  samen dit project vorm geven. Zorgvuldigheid daarbij is dan ook van groot   belang.

Op dit moment (mei 2021) is de groep vol. We hanteren een wachtlijst.

Op verzoek wordt het 10-stappenplan toegezonden.